Fotogalerie

Podívejte se na fotografie obce, osad i okolní krajiny. Zároveň zde najdete fotodokumentaci z jednotlivých zasedání, shromáždění občanů a souvisejících akcí týkajících se strategického dokumentu obce.

 

Poslední veřejná diskuze vrámci strategického plánu

Veřejná diskuse a setkání v Kamenném Újezdu

Přivítání občanů
Změny očima školáků
Změny očima školáků
Zaplněná sokolovna občany
Pozitiva a negativa z diskusí v osadách
Očima školáků = výzdoba sokolovny
Zájem projevili i deváťáci
1. skupina v živé diskusi
2. diskutující skupina
I v 3.skupině je živo
4. skupina diskutujících
Ukázka práce napříč skupinami
Ukázka práce napříč skupinami
Ukázka práce napříč skupinami
Ukázka práce napříč skupinami
Ukázka práce napříč skupinami
Přehledné shrnutí pozitiv a negativ z osad
I naši nejmenší v MŠ se zapojují!

Veřejná diskuse a setkání v Kosově

Úvodní slovo Starostky
Základní instrukce od zpracovatele projektu
Začíná společná práce v Rančicích
Opalice jedou na plný plyn
Pro a proti shrnují i v Radosticích
Živá diskuse probíhá napříč občany
Shrnujeme body napříč skupinami
Všichni se zajímají o názory druhých
Kosov uzavírá své výsledky nakonec
Všichni navzájem hodnotí postřehy ostatních
Poslední určení priorit a je hotovo!

Veřejné setkání v Krasejovce

Uvítání pí.Starostkou a p.Klápštěm
Vlastní práce ve skupinách - Krasejovka
Vlastní práce ve skupinách - Bukovec
Vlastní práce ve skupinách - Milíkovice
Živá diskuse všech zůčastněných
Základní pravidla diskuse a práce
Označujeme největší pozitiva
Dokud jsou návrhy, zapisují se bez omezení
Vzniklá pozitiva i návhry na změny vyvěšujeme
Vyvěšujeme kladné i negativní body všech skupin
Prezentujeme výsledky ostatním
Závěrem shrnujeme zásadní témata
Zamyšlení nakonec pro další setkání v K.Ú.

Obec a osady (2015)

Kamenický kostel
Náves KU
Náves KU
Náves KU
Základní škola KU
Kaplička Krasejovka
Náves Krasejovka
Výhled z Krasejovky
Výhled z Krasejovky
Krasejovka
Milíkovice
Milíkovice - u návsi
Výhled z Milíkovic
Kosov náves
Kostel Kamenný Újezd
Cesta do Rančic
Rančice
Rančice (Angus farma)
Rančice (u křížku)
Rančice
Kaplička (meži Rančicemi a Opalicemi)
Opalická farma
Opalice (Svatý strom)
Opalice
Opalice
Opalice
Opalice
Opalice
Výhled na část Radostit/Kleť
Opalice (směr od Kosova)
Cesta mezi Opalicemi a Kosovem
Kosov (Náves)
Kosov (Kovárna)
Kosov
Štilec

1.Zasedání přípravného týmu