Dokumentace

Tady byste měli najít veškeré zápisy proběhlých událostí a další důležité dokumenty týkající se především strategie. Pokud by vám zde něco chybělo a máte pocit, že by tady mělo být, ozvěte se. Budeme rádi za jakékoliv podměty a připomínky.

25/03 2016 Prezentace výsledku 1.fáze strategického plánu Uveřejnil(a): správce

Vážení občané, na základě proběhlé 1.fáze tvorby strategického plánu, vám předkládáme kompletní výstup, který byl předložen zastupitelstvu 9.3.2016, které prozatím neprohlasovalo pokračování strategického plánu dle původního zadání. O dalším případném pokračování nebo stanovaní vlastního postupu by zastupitelé měli rozhodnout na nejbližší radě nebo na dalším zastupitelstvu.

Výsledná prezentace 1.fáze SP, ke stažení zde.

02/03 2016 Kompletní seznam negativ a pozitiv v původním znění Uveřejnil(a): správce

Vážení občané, zveřejňujeme kompletní seznamy pozitivních i negativních pohledů od všech zůčastněných občanů vrámci tvorby strategického plánu a to v přesně zaznamenané podobě jak vznikly a byly zúčastněnými zformulovány. Jedná se o kompletní seznam v původním znění s určením priority.
 
Seznamy nejsou výsledkem strategie, ale jsou pouze dílčím prvkem pro zpracování výsledného návrhu na jejich řešení, který bude předložen zpracovatelem Ing. Klápštem zastupitelstvu, konajícího se 9.3.2016 v 17h a kde budou zastupitelé hlasovat o schválení výsledků strategického plánu.
 
Tímto vás zveme na výše uvedené zasedání kde zastupitelé vyjádří svůj názor na řešení vycházející právě z těchto námětů občanů.
 
Kompletní seznam negativ naleznete zde
Kompletní seznam pozitiv naleznete zde

29/02 2016 Zápis z 3.setkání a diskuse občanů KÚ a osad Uveřejnil(a): správce

Dne 18.2.2016 v 17:30h, proběhlo třetí, již poslední velké setkání občanů obce Kamenný Újezd i přilehlých osad při příležitosti tvorby strategického plánu obce.

Obyvatelé se sešli v sokolovně Kamenný Újezd v celkovém počtu 60 lidí, kteří ochotně pracovali a diskutovali navzájem mezi sebou a vytvořili tak podklady pro finální výstupy a návrhy řešení pro zastupitele, kteří se k jejich (ne)odsouhlasení sejdou na veřejném zasedání zastupitelstva dne 9.3.2016 v 17h, ve velké zasedací místnosti.

Jak zastupiteli, tak přípravným týmem strategického plánu jste srdečně zváni na toto zastupitelstva, kde zastupitelé vyjádří svůj názor na řešení vycházející z námětů občanů.

Stručný zápis průběhu setkání naznete zde a ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše probíhalo příběhem fotografie.

15/02 2016 Zápis z 2.setkání a diskuse občanů KÚ a osad Uveřejnil(a): správce

Dne 9.2.2016 v 17:30h, proběhlo druhé velké setkání občanů obce Kamenný Újezd i přilehlých osad při příležitosti tvorby strategického plánu obce.

Obyvatelé se sešli v sokolovně Kamenný Újezd v celkovém počtu 60 lidí, kteří ochotně pracovali a diskutovali navzájem mezi sebou a vytvořili tak podklady pro poslední v pořadí již 3.setkání všech občanů, které se uskuteční ve čtvrtek 18.2.2016 v 17:30h, opět v sokolovně KÚ.

Po první části, kde občané rozebrali 5 nejproblematičtějších témat a to včetně jejich řešení se v druhé části podívali do budoucna prostřednictvím vlivů, které nás mohou v příštích letech ovlivnit a na které je potřeba se při dnešním plánování připravit dlouhodobou vizí.

Stručný zápis průběhu setkání naznete zde.

04/02 2016 Zápis z veřejné diskuse v Kamenném Újezdu Uveřejnil(a): správce

Dne 27.1.2016 v 17h, proběhlo setkání občanů při příležitosti tvorby strategického plánu obce Kamenný Újezd a jeho osad, které se tentokrát konalo pro občany obce a osady Březí a Doly.

Obyvatelé se sešli v sokolovně Kamenný Újezd v celkovém počtu téměř 80 lidí, kteří ochotně pracovali a diskutovali navzájem mezi sebou a vytvořili tak podklady pro další v pořadí již 2.setkání všech občanů, které se uskuteční v útery 9.2.2016 v 17:30h, opět v sokolovně KÚ.

Při závěrečné části - seznamování se s body ostatních a zároveň předešlých setkání v osadách, občané označovali společná témata pozitiv i negativ, která jsou jim nejbližší a vznikl tak podklad pro nejdůležitější shodná témata, jenž budou dále rozpracovávána.

Stručný zápis průběhu setkání naznete zde a ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše probíhalo příběhem fotografie.

24/01 2016 Záspis z veřejné diskuse a setkání v Kosově Uveřejnil(a): správce

Dne 20.1.2016 proběhlo setkání občanů při příležitosti tvorby strategického plánu obce Kamenný Újezd a jeho osad, které se tentokrát konalo pro osady Kosov, Rančice, Opalice a Radostice.

Obyvatelé se sešli v restauraci Český mlýn v celkovém počtu 48 lidí, kteří ochotně pracovali a diskutovali navzájem mezi sebou a vytvořili tak podklady pro další setkání všech občanů při dalších společných setkáních 9.2.2016 a 18.2.2016 a zároveň pro výsledný strategický plán, který slouží jako přehled pozitiv a negativ života v obci a osadách, směrovaný vedení obce Kamenný Újezd.

Stručný zápis průběhu setkání naznete zde a ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše probíhalo příběhem fotografie.

20/01 2016 Zápis z prvního setkání v Krasejovce Uveřejnil(a): správce

Dne 14.1.2016 proběhlo první setkání občanů při příležitosti tvorby strategického plánu obce Kamenný Újezd a jeho osad, které se výhradně konalo pro osady Krasejovka, Bukovec a Milíkovice.

Obyvatelé se sešli v hasičárně Krasejovka v hojném počtu 45 lidí, kteří ochotně pracovali a diskutovali navzájem mezi sebou a vytvořili tak podklady pro další setkání všech občanů při dalších společných setkáních a zároveň pro výsledný strategický plán především pro vedení obce.

Stručný zápis průběhu setkání naznete zde a ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše probíhalo příběhem fotografie.

14/01 2016 Zápis z 3. zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

Po náročném týdnu, plném úkolů, které realizoval přípravný tým strategie, složený z občanů a zastupitelů obce, uveřejňujeme zápis z tohoto zasedání.

Opět se sešlo na dvě desítky občanů, kteří si rozdělili úkoly a které již po týdnu můžeme prohlásit za úspěšně splněné. Kompletní zápis ze zasedání, naleznete zde.

A nezapomeňte, první veřejné setkání vrámci diskuse občanů se koná již ve středu 14.1.2016!

30/11 2015 Zápis z 2.zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

Dne 20.11.2015 se konalo v pořadí již druhé zasedání přípravného týmu pro organizaci setkání občanů, zastupitelů a vedoucích pracovníků organizací Kamenného Újezdu, vrámci vytvoření strategického plánu obce.

Po zopakování úvodních informací z minulého zasedání, byli účastníci opět rozděleni do pracovních skupin a podíleli se na zadaných úkolech spojených s organizací, propagací a souvisejících činností. Výstupem zasedání je zápis, který naleznete zde.

23/11 2015 Smlouva pro zpracování strategického plánu Uveřejnil(a): správce

Strategický plán je dokument oficiálně schválený a objednaný obcí. Jak je již zmíněno, je to dokument, který na základě setkání co největší části občanů stanovuje priority v obci. Znění smlouvy a obsahu zpracování najdete na stránkách obce zde.

Součástí smlouvy je i příloha definující dokument strategického plánu vč. veškerých souvisejících témat. Dokument: Příloha smlouvy o vytvoření strategického plánu.

07/11 2015 Zápis z 1.zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

Strategický plán je dokument oficiálně schválený a objednaný obcí. Jak je již zmíněno, je to dokument, který na základě setkání co největší části občanů stanovuje priority v obci.

Znění smlouvy a obsahu zpracování najdete na stránkách obce zde.